WhoshouldIsee Tracks Прескочи на основното съдържание

Срок за използване на уебсайта на iCobus

Цел на Условията за използване на уебсайта

Моля, прочетете внимателно тези условия за ползване, преди да започнете да използвате нашия уебсайт, тъй като те ще се прилагат за вашето използване на нашия уебсайт и засягат вашите права и задължения съгласно закона. Препоръчваме ви да отпечатате копие от това за бъдещи справки. Използвайки нашия сайт, вие потвърждавате, че приемате тези условия за ползване и че се съгласявате да ги спазвате. Ако не сте съгласни с тези условия за ползване, не трябва да използвате нашия сайт.

Информация за нас

iCobus (наричан „Сайт на iCobus“) е уебсайт, управляван от iCobus („ние“ „нас“). iCobus, офис в Highlands House, 165 The Broadway, Wimbledon, Лондон, SW19 1NE.

Ако имате въпроси относно Общите условия, моля, свържете се с admin@icobus.com.

Ако искате да инструктирате iCobus за предоставяне на услуги за набиране на персонал, ще се прилагат нашите стандартни правила и условия (копие е достъпно при поискване).

Използване на сайта на iCobus

Сайтът на iCobus работи, за да ви помогне да разберете услугите на iCobus и да общувате с нас.

Сайтът на iCobus се предоставя за ваша лична употреба съгласно тези Правила и условия. Чрез достъпа до или използването на сайта на iCobus вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Правила и условия.

Промени

iCobus си запазва правото да преразглежда тези условия за ползване чрез промяна, модифициране, добавяне или премахване на която и да е част от тези условия изцяло или частично по всяко време. Ние ще положим разумни усилия, за да ви уведомим за всякакви промени. Не трябва да използвате сайта на iCobus, ако не желаете да приемете новите Правила и условия. Промените в условията ще влязат в сила, когато бъде публикувано известие за такива промени. Ако продължите да използвате сайта на iCobus след тази дата, вие посочвате съгласието си да бъдете обвързани с новите Правила и условия.

Ние можем да актуализираме нашия сайт от време на време и можем да променим съдържанието по всяко време. Всяко съдържание на нашия сайт може да е остаряло в даден момент и ние не сме задължени да го актуализираме. Ние не гарантираме, че нашият сайт или всяко съдържание в него няма да съдържа грешки или пропуски.

iCobus полага разумни усилия, за да гарантира и поддържа точността на информацията, публикувана на този сайт, и да я поддържа актуална. Ние обаче не поемаме отговорност за каквито и да е грешки или пропуски, но ако бъдем уведомени за такива, ще се постараем да ги коригираме.

Поведение на потребителите на уебсайта

Потребителите на този уеб сайт не трябва:

  • Прекъснете или попречете на сигурността на сайта или по друг начин злоупотребете с която и да е услуга, предоставена на сайта или свързания уеб сайт.
  • Пречи, намесва се или злоупотребява с удоволствието на други потребители от сайта.
  • Получаване на неоторизиран достъп до която и да е част от сайта, която е ограничена за обществен достъп.

Вирусите

Ние не гарантираме, че нашият сайт ще бъде защитен или без бъгове или вируси. Вие носите отговорност за конфигурирането на вашата информационна технология, компютърни програми и платформа за достъп до нашия сайт. Трябва да използвате собствен софтуер за защита от вируси.

Не трябва да злоупотребявате с нашия сайт, като съзнателно въвеждате вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е злонамерен или технологично вреден. Не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до нашия сайт, сървъра, на който се съхранява нашият сайт, или който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с нашия сайт. Не трябва да атакувате нашия сайт чрез атака за отказ на услуга или разпределена атака за отказ на услуга. Нарушавайки тази разпоредба, вие бихте извършили престъпление съгласно Закона за злоупотреба с компютри от 1990 г. Ние ще докладваме за всяко подобно нарушение на съответните правоприлагащи органи и ще си сътрудничим с тези органи, като им разкрием вашата самоличност. В случай на такова нарушение правото ви да използвате нашия сайт ще бъде прекратено незабавно.

Наличност на сайта на iCobus

iCobus не може да гарантира, че услугата ще бъде безпроблемна. Ако възникне неизправност в услугата, моля, докладвайте на admin@icobus.com. Ако бъдем информирани за някакви неточности в материала на сайта на iCobus или за грешка, ние ще се опитаме да коригираме неточностите или грешката възможно най-скоро.

Достъпът до сайта на iCobus понякога може да бъде ограничен, за да се даде възможност за ремонт, поддръжка или въвеждане на нови съоръжения или услуги. Ще се постараем да възстановим услугата възможно най-скоро.

Връзки

Уебсайтът може да съдържа връзки към други сайтове. Въпреки че се полага изключително внимание при предоставянето на връзки към сайтове, които споделят нашите високи стандарти, iCobus не носи отговорност за съдържанието, сигурността, достъпността и практиките за поверителност, използвани от такива свързани сайтове.

Свързаните страници се предоставят само за удобство на потребителите на нашия уебсайт и не представляват одобрение на техните услуги или практики.

Връзките от други уеб сайтове към нашата начална страница не изискват предварително разрешение от нас, но дълбоките връзки към която и да е друга страница от нашия сайт не трябва да се предприемат без предварително разрешение от нас.

Работодателите

iCobus не дава никакви декларации или гаранции по отношение на някое от следните:

  • Наличието или наличността на всяка среща, обявена на сайта на iCobus;
  • Че всеки работодател или клиент ще поиска вашето CV, ще поиска да ви интервюира или наеме;
  • Че всеки работодател или клиент ще пази поверителна всяка ваша информация или данни, предоставени на този работодател или клиент; или
  • Окончателните условия и продължителността на всяка среща, получена чрез сайта на iCobus.

Обезщетение от потребителите

Потребителите на този уебсайт се съгласяват да обезщетяват, защитават и предпазват операторите на уебсайта, длъжностните лица, директорите, служителите, агентите и бизнес партньорите от всякаква загуба, отговорност, иск, искане, щета или разход, заявени от трета страна във връзка с използването на посетител на този уеб сайт или нарушаване на тези условия за ползване.

Ограничаване на задълженията

Операторите на този уебсайт няма да носят отговорност пред потребителите или трета страна за каквито и да е щети, независимо дали са преки, косвени, случайни или последващи, свързани с или произтичащи от използването на този уебсайт от посетител.

Нищо в тези условия на употреба не изключва или ограничава нашата отговорност за смърт или лични наранявания, произтичащи от нашата небрежност, или нашата измама или невярно невярно представяне или друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена от английското законодателство.

До степента, разрешена от закона, ние изключваме всички условия, гаранции, декларации или други условия, които могат да се прилагат за нашия сайт или каквото и да е съдържание в него, изрично или подразбиращо се.

Ние няма да носим отговорност пред никой потребител за загуба или вреда, независимо дали в договор, деликт (включително небрежност), нарушаване на законово задължение или по друг начин, дори и ако е предвидимо, възникнали при или във връзка с:

  • Използване или невъзможност за използване на нашия сайт; или
  • Използване или разчитане на каквото и да е съдържание, показано на нашия сайт. Ние не поемаме отговорност за съдържанието на уебсайтове, към които има връзки на нашия сайт. Такива връзки не трябва да се тълкуват като одобрение от наша страна на тези свързани уебсайтове. Ние няма да носим отговорност за загуби или щети, които могат да възникнат от използването им от ваша страна.

По-конкретно, ние няма да носим отговорност за загуба на печалби, продажби, бизнес или приходи, прекъсване на бизнеса, загуба на очаквани спестявания, загуба на бизнес възможност, репутация или репутация или всяка косвена или последваща загуба или щета. Нищо в тези условия за ползване не изключва или ограничава нашата отговорност за смърт или телесна повреда, произтичаща от наша небрежност, или наша измама или измамно невярно представяне, или друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена от английското законодателство.

Авторски права и търговски марки

Търговските марки, лога и марки за услуги, показани на този сайт, принадлежат на операторите на този уебсайт и други. Собствениците на марките в този сайт запазват всички права върху и върху марките. Нищо не дава на потребителите правото да използват, възпроизвеждат или показват някоя от марките.

Известие за авторски права

Операторът на уебсайта, филиалите и бизнес партньорите си запазват авторските права върху цялото съдържание, което предоставят на сайта, включително, но не само дизайн, текст, софтуер, чертежи, графики и други файлове.

Никое от тях не може да бъде преиздавано, възпроизвеждано, изтегляно, показвано, разпространявано, публикувано, предавано или продавано под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин изцяло или частично без предварителното писмено разрешение на собственика на авторските права.

Никаква част от съдържанието на този уебсайт не може да бъде възпроизвеждана и използвана повторно за каквито и да било търговски цели.

Всички заглавки на страници, икони на бутони, колекционен материал, персонализирани графики и всички други видове графики, използвани на този сайт, не могат да бъдат копирани или имитирани без разрешението на собственика на правото.

Ние сме собственик или лицензополучател на всички права върху интелектуалната собственост в нашия сайт и в материалите, публикувани на него. Тези произведения са защитени от законите за авторското право и договорите по целия свят. Всички подобни права са запазени.

Можете да отпечатате едно копие и да изтеглите извлечения от всяка страница(и) от нашия сайт за лична употреба. Не трябва да използвате никаква част от съдържанието на нашия сайт за търговски цели, без да получите лиценз за това от нас или от нашите лицензодатели.

Ако отпечатате, копирате или изтеглите която и да е част от нашия сайт в нарушение на тези условия за ползване, правото ви да използвате нашия сайт ще бъде прекратено незабавно и вие трябва, по наша преценка, да върнете или унищожите всички копия на материалите, които сте направили.

Поверителност

Политиката за поверителност на iCobus, включена в тази препратка, описва информацията, събрана, когато посещавате този сайт, и как тази информация се използва. Моля те вижте политиката за поверителност за повече информация по този въпрос.

Равни възможности и разнообразие

Можем да предоставим информация, свързана с вас, на регулаторни или правоприлагащи органи, ако това се изисква от закона. Можем да използваме информацията, която сме събрали за вас на анонимна основа за целите на наблюдение във връзка с нашата политика за равни възможности. Ние също така си запазваме правото да разкрием информацията, която сме събрали за вас, на нашите професионални съветници и на други лица, в случай че възложим някакъв аспект от нашата дейност или услуги на агенция за подбор на персонал. Тези трети страни ще действат при подобни гаранции за поверителност като iCobus.

Отказ от отговорност

iCobus положи всички усилия да получи най-точната и надеждна налична информация и не гарантира точността или пълнотата на каквато и да е информация на или достъпна чрез този уебсайт. Ако iCobus бъде информиран за някакви неточности в материала на сайта на iCobus, ние ще се опитаме да коригираме неточностите възможно най-скоро.

Ако нарушим настоящите Правила и условия, ние ще носим отговорност само за всички загуби, които претърпите, до степента, в която те са предвидима последица и за двама ни. Нашата отговорност в никакъв случай не включва бизнес загуби като загубени данни, пропуснати печалби или прекъсване на бизнеса.

Тези Правила и условия не ограничават или засягат нашата отговорност, ако нещо, което правим по небрежност, причини смърт или телесна повреда.

Свързване на уебсайтове

Можете да се свържете с нашата начална страница, при условие че го направите по честен и законен начин и не накърнявате нашата репутация или не се възползвате от нея. Не трябва да установявате връзка по такъв начин, че да предполагате някаква форма на асоцииране, одобрение или подкрепа от наша страна, когато такава не съществува.

Не трябва да създавате връзка към нашия сайт в който и да е уебсайт, който не е ваша собственост. Нашият сайт не трябва да бъде поставен в рамка на друг сайт, нито можете да създавате връзка към която и да е част от нашия сайт, различна от началната страница.

Запазваме си правото да оттеглим разрешението за свързване без предизвестие. Ако желаете да използвате каквото и да е съдържание на нашия сайт, различно от посоченото по-горе, моля, свържете се с admin@icobus.com.

Гражданска Links

Когато нашият сайт съдържа връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки се предоставят само за ваша информация. Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси. Ние не гарантираме, одобряваме или подкрепяме информацията или продукта, налични на тези сайтове, и връзката не показва връзка между свързания сайт и оператора на този сайт.

Приложим закон

Тези условия за ползване, неговият предмет и формирането му (и всички извъндоговорни спорове или искове) се управляват и тълкуват в съответствие с английското право. Съдилищата на Англия и Уелс имат изключителна юрисдикция за разрешаване на всякакви спорове, произтичащи от транзакции и комуникации, произтичащи от използването на този уебсайт.

Разни

Вашите права съгласно тези Общи условия не могат да бъдат прехвърляни на друго лице. iCobus може да прехвърли нашите права съгласно настоящите Правила и условия на всеки друг бъдещ бизнес, който можем да създадем, когато разумно смятаме, че вашите права няма да бъдат засегнати.

Ако нарушите тези Правила и условия и ние не предприемем действия по това в момента, iCobus все пак ще има право да използва своите права и средства за защита на по-късна дата или ако извършите нови нарушения на Правилата и условията.

Ние няма да носим отговорност за каквото и да е нарушение на тези Правила и условия, причинено от обстоятелства извън нашия разумен контрол.

Сайтът iCobus е собственост и се управлява от iCobus.

Свържи се с нас

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с admin@icobus.com.